Home Groene energie

Groene energie van windmolens

voor een schonere toekomst

Groencertificaat

Stickers.nl maakt gebruik van Europese wind Energie, afgenomen bij Engie. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen er vrijwel geen vervuilende stoffen vrij.
Over het jaar 2021 is het totaal aan afgenomen energie 113 MWh geweest.

duurzaam alternatief