Home Voorwaarden

Onze voorwaarden

Levertijd

De levertijd van de stickers is maximaal 10 werkdagen vanaf goedkeuring van de drukproef. De stickers worden bij de eerste order pas verzonden nadat volledige betaling is ontvangen. Wanneer een betaling niet op tijd wordt ontvangen, zijn alle levertermijnen en aanspraken hierop niet meer van toepassing.

Spoedleveringen zijn in overleg mogelijk. Hierbij zullen de stickers vaak apart gedrukt moeten worden en kan een spoedtoeslag worden berekend. Eventueel kunnen de stickers ook per express of per koerier worden verzonden. De meerkosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. Afhalen is ook altijd mogelijk.

Onze leveringen worden door Post.nl bezorgd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de aflevering. Wanneer u de stickers absoluut op een bepaalde dag voor een bepaalde tijd nodig heeft, kunnen wij deze per express verzenden. De meerkosten voor expresszendingen worden apart in rekening gebracht.

Digitale drukproef

Bij order verzenden wij altijd een digitale drukproef ter controle. Pas wanneer deze proef akkoord is, gaan wij met de productie starten.

Deze digitale drukproef bevat het beeld van de sticker met daarbij de gegevens over materiaal, aantallen, opdruk en afwerking. Na akkoord van de proef kunnen wij geen verantwoording meer nemen over eventuele (spel)fouten.

De digitale proef is geen kleurproef, aangezien beeldschermen, printers en druktechnieken verschillen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij twijfel over de afdruk van een sticker nemen wij altijd even contact op.

Betalingsvoorwaarden

Bedrijven:

De eerste order bij ons geplaatst wordt na vooruitbetaling verzonden. Na ontvangst van de betaling worden de stickers verzonden.

De standaard betalingstermijn bij vervolgorders is 30 dagen netto na faktuurdatum.

 

Particulieren en verenigingen:

Stickers die u bij ons bestelt worden na vooruitbetaling verzonden. Na ontvangst van de betaling worden de stickers verzonden.

 

Buitenland:

Klanten van buiten Nederland kunnen via vooruitbetaling bestellen. Voor bedrijven hebben wij dan een geldig BTW-nummer nodig zodat wij BTW-vrij kunnen leveren. Voor particulieren wordt altijd btw berekend.

Debiteurenbeheer

Wij hebben ons debiteurenbeheer uitbesteed aan Credit Alliance. Zij zullen namens ons herinneringen sturen voor openstaande facturen en indien nodig contact met u opnemen.

Leveringsvoorwaarden

Stickers.nl maakt gebruik van de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche gedeponeerd onder nr. 41/2019 te Amsterdam. Een exemplaar van de voorwaarden kunt u hier downloaden in PDF formaat.

Hieronder treft u de belangrijkste punten aan, alsmede enkele aanvullingen.

Geen recht van retour

Voor artikelen besteld via internet geld de wet “kopen op afstand” en heeft u recht op retour van artikelen. Stickers.nl levert maatwerk waarvoor het recht van retour niet geldt. Door uw akkoord op de drukproef plaatst u de order definitief. Na akkoord van de proefdruk gaat de sticker in productie. Wijziging en/of annulering is dan niet meer mogelijk. Bij tussentijds annuleren van orders zullen de tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Eventuele fouten of mankementen dient u ons binnen 6 dagen na ontvangst van de stickers per email of schriftelijk te melden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waar blijft tot volledige betaling van het faktuurbedrag ons eigendom. Op schriftelijke mededeling bent u verplicht de geleverde waar op eigen kosten binnen 2 dagen aan ons terug te sturen.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade die onstaat doordat door ons geleverde stickers op het eigendom van derden worden geplakt danwel op ondergronden geplakt worden waar de sticker niet voor geschikt is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de afbeeldingen en teksten die op de stickers worden gedrukt. Wij nemen de verantwoordelijkheid hiervoor niet over bij de aanname van de order. Wij betuigen ook geen instemming met de opdruk van de stickers. Wij behouden ons het recht voor om orders met racistische of ongepaste teksten te annuleren. Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten. Ook de aanspraak op vervolgschade is uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit te late leveringen.

Bewaren van aangeleverde modellen en digitale bestanden

Wij bewaren alleen de definitieve bewerkte ditigale beelden van uw orders voor mogelijke herdrukken. Wij zijn niet verplicht door u aangeleverde voorbeelden en digitale bestanden te bewaren.